HAIM DESIGN @2018 by Mia-Irene Sundqvist

SCENOGRAFI

Haim Design erbjuder tjänster inom scenografiplanering och design för
TV-produktion, teater, utställningar och mässor. Från idéskiss till förverkligande skapar Haim Design kreativa och unika mijlöer anpassade efter just er produktion.
Ta kontakt och berätta om ert kommande projekt!

TED & KAJ livepodden

yleisradio
2018